LETNI DESZCZYK III

Deszczyk letni,
Jest świetny,
Deszczyk wiosenny, Jest denny,
Deszczyk jesienny,
Tutaj kładę,
Bo z trzecią wersją wiersza jadę,
A jedyna przyczyna,
By czytelnik nie skretyniał.