W STRONĘ CZŁOWIEKA

Cykl fotografii człowieka w różnych rejonach świata w jego naturalnym otoczeniu z kontrapunktem sytuacyjnym lub portretowym.