CZTERY PORY ROKU

Wystawa 32 fotografii obrazująca kolorowym pejzażem cykliczną zmienność w roku. Całość cyklu wykonana w rożnych rejonach Polski.