KURORTY

Wystawa 14 fotografii 100×70 cm czarno-białych i kolorowych 7/7 jako próba odmiennego rozumienia tego pojęcia poprzez beznamiętny obraz.