LETNI DESZCZYK II

Deszczyk letni,
Jest świetny,
Deszczyk wiosenny,
Jest denny,
A denny jest, dlatego,
Że drugi raz to czytasz, lebiego.