HENRYK MARIAN MALESA

O MNIE

Fotografik, menadżer, urodzony 9 stycznia 1950 r. w Szczecinie, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, członek Rady Fundacji „Centrum Fotografii” - Bielsko Biała. Współpracuje z „Jazz Forum” i Galerią B&B w Bielsku Białej. Absolwent  Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji. Od wielu lat za pomocą fotografii utrwala jazz i człowieka.

ZREALIZOWANE WYSTAWY INDYWIDUALNE

Moment’s notice -  cykl fotografii znanych muzyków jazzowych. Próba utrwalenia muzyki i jej wykonawców z oddaniem atmosfery miejsca i emocji wykonawcy.

W stronę człowieka - cykl fotografii człowieka w różnych rejonach świata w jego naturalnym otoczeniu z kontrapunktem sytuacyjnym lub portretowym.

Nowy Orlean, klimaty zwiane wiatrem - wystawa fotografii w rodzaju nostalgicznej wędrówki po ulicach, klubach jazzowych i bluesowych Nowego Orleanu sprzed huraganu w 2005 roku.

Kurorty – wystawa 14 fotografii 100x70 cm czarno-białych i kolorowych 7/7 jako próba odmiennego rozumienia tego pojęcia poprzez beznamiętny obraz.

Cztery pory roku - wystawa 32 fotografii obrazująca kolorowym pejzażem cykliczną zmienność w roku. Całość cyklu wykonana w rożnych rejonach Polski.

Ma na swoim koncie 40 wystaw indywidualnych oraz udział w wystawach zbiorowych.

Wystawy prezentowane były m.in. w galeriach: BWA i B&B w Bielsku Białej, Biblioteki Śląskiej w Katowicach, ZPAP Sukiennice w Krakowie, Umelcov Spisa w Spiskiej Novej Vsi, Galerii TNP w Płocku, Sheraton w Warszawie, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Klubu Fleda w Brnie, Krzywy Domek w Sopocie, Maneż Petersburg, American Corner Gdańsk, Waga Poznań, Narodowe Muzeum Sztuki w Aszchabadzie, Rotunda Kraków, Kezmarok na Słowacji.

O FOTOGRAFII

Fotografia, od swego zarania, była zwierciadłem chwili, bez względu na temat. Zrozumienie przemijania przy fotograficznej nieprzemijalności dało fotografii siłę dokumentu historycznego, natomiast świadomość artystyczna twórcy stworzyła z fotografii sztukę z kreacją podstawowego atrybutu czyli obrazu. Mimo, że fotografia jest stosunkowo młodą sztuką, potrafiła, ze względu na nowoczesność właśnie, wykreować nowe widzenie otaczającej nas rzeczywistości z wykorzystaniem ujęć momentalnych, grą światła, konstrukcji kadru oraz inwencji artystycznej twórcy. Uznając powyższe za kanon, a nie każdy musi się z tym zgodzić, fotografia pozostaje fotografią w swym pierwotnym znaczeniu. I taką fotografię uprawiam.

O SZTUCE

Siła sztuki polega na przekraczaniu ludzkich wyobrażeń, albowiem to człowiek jest jej odbiorcą i jej podmiotem. Obraz, wiersz, rzeźba czy muzyka to niewyobrażalne, nadrzeczywiste i ponadczasowe. To oddanie otaczającej nas rzeczywistości zarówno materialnej jak i mentalnej. To również próba zrozumienia nas samych, naszych rojeń, marzeń i naszego miejsca we wszechświecie. Dlatego żmudne tłumaczenie sztuki, by ją zrozumieć, jest także sztuką.