LETNIE WIERSZE JESZCZE CIEPŁE

Tomik krótkiej, ciekawej poezji letniej
nie ma co ukrywać napisany
w Bielsku-Białej

NOTA REDAKCYJNA

Redakcja nie ma nic do dodania.

KRÓTKA PRZEDMOWA

Będę się streszczał.
Ten Tomik Krótkiej Poezji Letniej został napisany ku pokrzepieniu serc i umysłów steranego społeczeństwa wszystkich krajów świata. Nie będę odkrywczy, gdy powiem, że jest jak zwykle dobry. Ta garść wierszy, czy inaczej, ten łyk poezji, nie jednego wprowadzi w stan euforycznej furii, w stan schizofrenicznej egzaltacji, a nawet w stan paranoidalnej ekstazy. No trudno, ale taka jest siła poezji. A tej poezji szczególnie.

Życzymy przyjemnej lektury i miłych wrażeń.