buy essays

ZREALIZOWANE WYSTAWY INDYWIDUALNE

  • New Slide
  • New Slide
  • New Slide
  • New Slide
  • New Slide
  • New Slide

Moment’s notice - cykl fotografii znanych muzyków jazzowych. Próba utrwalenia muzyki i jej wykonawców z oddaniem atmosfery miejsca i emocji wykonawcy.

W stronę człowieka - cykl fotografii człowieka w różnych rejonach świata w jego naturalnym otoczeniu z kontrapunktem sytuacyjnym lub portretowym.

Nowy Orlean, klimaty zwiane wiatrem - wystawa fotografii w rodzaju nostalgicznej wędrówki po ulicach, klubach jazzowych i bluesowych Nowego Orleanu sprzed huraganu w 2005 roku.

Kurorty – wystawa 14 fotografii 100x70 cm czarno-białych i kolorowych 7/7 jako próba odmiennego rozumienia tego pojęcia poprzez beznamiętny obraz.

Cztery pory roku - wystawa 32 fotografii obrazująca kolorowym pejzażem cykliczną zmienność w roku. Całość cyklu wykonana w rożnych rejonach Polski.

Biebrzany - fotografować i sfotografować dolinę Biebrzy ?!.

essay writing